ดาวน์โหลด

Windows 10 Professional & Home 64 bit และ 32 bit
https://www.microsoft.com/th-th/software-download/windows10
Windows 8.1 Professional & Home 64 bit และ 32 bit
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows8ISO
Windows 7 Professional & Home 64 bit และ 32 bit
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows7
Microsoft Office 2010-2019 All Edition 64 bit และ 32 bit
https://www.Office.com/Setupkey